De hoogte waarop een vogel vliegt is voor de waarnemer op de grond meestal moeilijk te schatten. Vanuit een ballonmand zou het een goede kans bieden als er toevallig vogels in de buurt zijn. Voor de Huiszwaluw is er in de literatuur één geval bekend geworden. Menzei (1984) vermeldt in zijn boek over de Huiszwaluw een waarneming van Erwin Stresemann1 (1918). Deze bekende dierkundige zag vanuit een ballon in augustus 1917 in Frankrijk veel Huiszwaluwen op insecten jagen, dicht onder een wolkendek, op hoogten tussen vierhonderd en zeshonderd meter.