In 1970 ben ik begonnen met een globale telling van de bewoonde huiszwaluwnesten binnen de bebouwde kom van Breda. In het jaar ema is een begin gemaakt met het monitoren van de huiszwaluwpopulatie en deze is van periode 1971-’98 onafgebroken gevolgd. Vanaf 1979 gebeurde dit in samenwerking met Ad Nuijten (Veenhuizen 1982, 1986).