De Huiszwaluw voelt zich ‘s zomers prima thuis in de Krimpenerwaard. Hij bouwt zijn nesten, bestaand uit een mengsel van klei en zand onder de dakranden. Langs de Hollandse IJssel waren vroeger op tal van plaatsen buitendijkse opslagplaatsen van klei voor de steenfabrieken. Daar maakten de Huiszwaluwen gretig gebruik van. Zo telde het dorp Gouderak vroeger wel tweehonderd nesten! Voor bewoners van de streek zijn Huiszwaluwen dus een vertrouwde verschijning. De Natuuren Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NWVK) besteed dan ook al jarenlang aandacht aan deze soort. Zo worden in Bergambacht al ruim 23 jaar de kolonies geteld en toen een kolonie daar bedreigd werd kon door een uitstekende samenwerking tussen de werkgroep en de woningcorporaties QuaWonen voorkomen worden dat de kolonie geheel zou verdwijnen.