Vanaf 1984 zijn in de Kempen tellingen gehouden om jaarlijks de stand vast te kunnen leggen van de huiszwaluwpopulatie in de regio. Er zijn slechts weinig gemeenten in de streek, waar dit sindsdien vrijwel onafgebroken is gebeurd. De eerste jaren van de reeks tellingen is de coördinatie verzorgd door Willem Veenhuizen. Nadat hij uit de regio verhuisde is die taak overgenomen door mij, omdat ik vond dat een dergelijke reeks niet verloren mocht gaan. De tellingen zijn verricht door leden van de in 1974 opgerichte Vogelwerkgroep de Kempen.