In 2012 is in Brummen (Gld.) een huiszwaluwenproject van start gegaan. De aanleiding was een initiatief van Hans Wessels. De kunstnesten die hij aan zijn huis in de bebouwde kom van Brummen geplaatst had, bleken al snel in trek te zijn bij de Huiszwaluwen. Brummen ligt dicht bij de (Gelderse) IJssel en in die hoek bevinden zich ‘s zomers nog veel Huiszwaluwen. Dat zal wellicht verklaren waarom de kunstnesten snel bezet waren. In 2011 deed de gemeente Brummen in het kader van het project ‘Natuur Bewust Brummen’ een oproep tot het indienen van plannen voor behoud en versterking van de biodiversiteit in Brummen. Hiervoor werden subsidies in het vooruitzicht gesteld. De ervaring dat Huiszwaluwen succesvol broeden in de kunstnesten en de wetenschap dat de Huiszwaluw in Nederland behoorlijk achteruitgaat deden Hans Wessels besluiten meer te willen doen om de Huiszwaluw te beschermen. Samen met plaatsgenoot Bert Peters heeft hij onder auspiciën van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een project ingediend bij Natuur Bewust Brummen.