Berkelland is een nieuwe gemeente in de Achterhoek, die in 2005 tot stand kwam door het samenvoegen van de vroegere gemeentes Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. Zo ontstond een gemeente met circa 45.000 inwoners die wonen in vier grote en zeven kleine kernen en een groot buitengebied. De totale oppervlakte bedraagt 284 km2, wat overeenkomt met circa éénvijfde van de oppervlakte van de provincie Utrecht. In 1998 is door de Vogelwerkgroep Neede een uitgebreid zwaluwenproject gestart dat zich richtte op de Huiszwaluw en de Boerenzwaluw. Het bestond uit informatieverstrekking, aanleggen van modderpoelen, ophangen van kunstnesten en het tellen van de broedpaartjes. Na enkele jaren is het project uitgebreid met Borculo.