Een onderzoek door medewerkers van de Universiteit van Tulsa (Oklahoma) onder Amerikaanse Klifzwaluwen Petrochelidon pyrrhonota die onder bruggen broeden, heeft uitgewezen dat in een periode van dertig jaar de vleugellengte 6 mm korter werd. De verkeersslachtoffers onder deze soort bleken gemiddeld langere vleugels te hebben. Door de aanpassing van de vleugels zouden de vogels met kortere vleugels beter wendbaar zijn en zo in het voordeel zijn ten opzichte van hun soortgenoten. Dit is volgens onderzoeker Charles Brown een voorbeeld van natuurlijke selectie. Een en ander staat op de website van Science Now: http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/03/evolution-via-roadkill.html. Het onderzoeksverslag is te vinden op de website van Current Biology: http://www.cell. com/current-biology/retrieve/pii/ S0960982213001942. Met dank aan Henrik Bouwmeester. Jan Allex Roos vindt een adaptatie van de vleugels in dertig jaar wel een erg snelle evolutie. Of hij gelijk heeft?