In deze rubriek vindt u samenvattingen van artikelen met in de kop een vogelnaam of een vogelaanduiding. Deze artikelen verschenen in de maanden maart tot en met augustus 2013 in Nederlandse dag-, week- en huis-aan-huisbladen. Deze keer betreft de rubriek een periode van zes maanden in verband met het dubbelnummer van het Vogeljaar 61 (4 & 5) waarin geen Vogelkoppenknipsels zijn opgenomen.