Op 2 december 2013 werd bekendgemaakt dat het Ganzenakkoord dat door de Ganzen-7 was gesloten op de valreep alsnog gesneuveld is. De totstandkoming van het akkoord is al een langdurig en moeizaam proces geweest en zelfs nadat de partijen het akkoord al hadden gesloten bleef er verschil van inzicht over een heikel onderdeel: de rustperiode voor overwinterende ganzen. Het akkoord had op 1 januari 2014 van kracht moeten worden, maar dat is nu niet meer mogelijk. Het bericht over het vastlopen van de overeenkomst werd direct via diverse media doorgegeven en in de Tweede Kamer moest staatssecretaris Sharon Dijksma (ministerie van Economische Zaken) op 3 december uitleg komen geven. De meeste partijen die betrokken waren bij de onderhandelingen, betreuren het mislukken van het proces.