Bij de Stichting „Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied” Amsterdam werd in 1955 uitgegeven: „Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied” onder redactie van Dr. W. Meijer en Drs R. J. de Wit. Prijs ƒ 5.50 (voor leden van „Natuurmonumenten, K.N.N.V. en N.J.N. ƒ 4.50).