Op 10 maart j.l. werd onze aandacht getrokken door het gedrag van een troepje brilduikers. Door de kijker (Hensholdt 25 x 56) konden we ze uitstekend waarnemen en het bleek, dat ze druk aan het baltsen waren. Zes ♂ ♂ waren in gezelschap van twee ♀ ♂, die om elkaar heen zwommen. De ♂ ♂ rekten hun halzen schuin naar voren onder een hoek van 60—75º en zetten de wang veren uit. Ook zagen we bij het uitstrekken soms een plaatselijke verdikking aan de hals alsof ze een ei hadden ingeslikt. Deze houding komt ook voor bij het ♂ van de eidereend (N. Tinbergen, de Levende Natuur, jrg. 57, pag. 162).