Enige weken geleden is tegen de bekende Utrechtse praeparateur J. G. Roeleveld opnieuw proces-verbaal opgemaakt door CV’s in samenwerking met de politie. Ditmaal viel een havik als slachtoffer van Roeleveld’s praktijken. Het is voor ons aanleiding U erop te wijzen, dat de werkzaamheden van deze clandestine preaparateur nog immer voortduren. Roeleveld is een man van systeem en organisatie. Hij heeft zijn contacten in vrijwel alle delen van ons land; het is dus mogelijk dat hij of één van zijn medewerkers ook in Uw omgeving opereert. Geeft Uw ogen de kost, in het bijzonder op de pluimveemarkten, want vermoedelijk worden de beschermde vogels door pluimveehandelaren aan hem geleverd.