Allereerst het verheugende nieuws, dat het Tesselkamp definitief doorgaat. We vertrekken Zondag 26 Juli en komen Zondag 2 Augustus weer thuis. Er hebben zich nu twaalf jongens opgegeven. Het is mogelijk zich alsnog op te geven, maar of je meekunt, hangt dan af van eventueel vrijgekomen plaatsen, aangezien de voorbereidingen van de tocht op twaalf man zijn gebaseerd.