Tijdens Kerstmis 1954 werden te Stavanger enkele Turkse tortelduiven waargenomen. Tenminste drie ervan blijken zich hier gevestigd te hebben. Dit is de eerste waarneming in Noorwegen, (zie ook „Wiek en Sneb” jrg. 2 — pag. 1—3).