Het aantal mensen, dat vogels vangt of in volière’s houdt is groter dan men aanvankekelijk zou vermoeden. Bij de in de afgelopen maanden gehouden controle-tochten is zonneklaar gebleken, dat er op sommige plaatsen in ons land veel gevangen wordt met lijmstokken en zelfs met slagnetten. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat zoiets in een dichtbevolkt land als het onze, toch zeer ongepast is. Het wordt de hoogste tijd, dat de in de wet genoemde kooivogels, waarvan o.a. het onder zich hebben niet strafbaar wordt gesteld, geheel uit deze wet verdwijnen. Sijsjes, Putters, Vinken en Merels worden nog steeds in groot aantal gevangen. Waarom wordt hier geen grootscheepse actie opgezet1 Het is zo dringend nodig! Leest U maar eens.