Men zond ons twee nummers van „AVICULTURA”, een tijdschrift voor sport- en rassenteelt van pluimvee, duiven, konijnen, pelsdieren en vogels. Daarin troffen we twee artikelen, — onder de titel: Limburg, het land van de vinkenslag —, waarvan de inhoud ons met zorg vervult. Het is ons niet bekend, wie deze artikelen geschreven heeft, doch het staat als een paal boven water, dat de schrijver zich slecht op de hoogte gesteld heeft van de ware problemen, die er aan de vinkensport vast zitten.