Vragen over de Vogelwet kunt U inzenden aan de redactie-secretaris; de beantwoording geschiedt door de heer H. J. A. de Reuver, Hoofdcontroleur Vogelwet. Indien noodzakclijk, ontvangt de vragensteller rechtstreeks antwoord. De heer W. S. te T. schrijft: Van verschillende zijden, buiten het Rijk der Nederlanden ontving ik aanvragen voor het prepareren van beschermde vogels. Ik ben dicht bij de grens woonachtig en de aanvragen komen voornamelijk uit de grensstreek van Duitsland. De vogels worden door de douane niet toegelaten. Het is ondoenlijk de vogels in Duitsland te laten prepareren, want de afstanden zijn zo groot, dat de vogels reeds bedorven zijn voor ze bij de preparateur aankomen. Kunt U mij nader inlichten?