We kunnen — en natuurlijk met grote vreugde — gewag maken van een belangrijke vooruitgang! Er kwam een fusie tot stand tussen „De Tureluur”, het orgaan van de Vogelwerkgroep en „Wiek en Sneb”. In het vervolg zullen dus publicaties over vogelstudie en vogelbescherming in één blad worden opgenomen.