Het is in verband met stijging van de kosten noodzakelijk geworden onze donatie te verhogen met 50 cents, zodat de min. donatie thans f 3.- per jaar bedraagt. U zult deze maatregel zeker kunnen billijken. Bij eventueel bezwaar s.v.p. een berichtje aan het sekretariaat van de desbetreffende vereniging. (voor adres: zie omslag van dit blad)