Het is onze stellige overtuiging, dat alle vogelbeschermers in ons land met de meeste spoed alle wegen dienen te bewandelen, die leiden naar een nauwe samenwerking. Doen zij dit niet, dan zal in de komende jaren blijken, dat er helemaal niet of nauwelijks naar hun stem geluisterd wordt en dat zal de zaak van vogelbescherming grote schade berokkenen. Het is goed voor de belangen van eigen vereniging of groep op te komen, maar het is nog beter te vechten voor een krachtige samenwerking. Een dergelijke samenwerking houdt niet in, dat men het dadelijk over alle punten eens behoeft te zijn; integendeel: verschil van mening mag of moet er zelfs zijn, want dat houdt de zaak levendig en maakt dat een bepaalde kwestie of een te volgen gedragslijn van verschillende kanten wordt belicht.