Het is ons bekend dat vele controleurs vogelwet hun kennis van de vogelwet en de toepassing daarvan graag weer eens wat zouden opfrissen. Teneinde hiertoe de mogelijkheid te openen organiseren wij op Woensdag 27 April a.s., een praatavond, waarop de Hoofdcontroleur-Vogelwet, de heer H.J.A. de Reuver voorlichting zal geven en vragen zal beantwoorden. De bijeenkomst zal worden gehouden in het Ministerie van O. K. en W., Nieuwe Uitleg 1 Den Haag om 8 uur n.m. precies. Teneinde na te gaan hoe groot de belangstellig is, wordt U vriendelijk verzocht, wanneer U aan die praatavond wilt deelnemen, zich per briefkaart te melden bij het hoofd van de Haagse Vogelwacht, de heer H. van Dongen, Zeekant 17B Scheveningen. Als de avond doorgaat krijgt U geen nader bericht en wordt U op de aangegeven plaats en tijd verwacht. In het tegenovergestelde geval krijgt U bericht. Verzuim niet U tijdig te melden.