De Haagse Vogelbeschermingswacht mag met voldoening op haar werkzaamheden van het afgelopen seizoen terugzien. In het bijzonder draagt daartoe wel bij het tot stand komen van de afdeling Katwijk van de Haagse Vogelbeschermingswacht, die in April kon beginnen met 21 vogelwachters. Deze hebben het uitgestrekte duingebied tussen Wassenaarseslag en Katwijk, benevens enkele plaatselijke terreintjes met veel succes bewaakt. Onze vogelwacht had in het voorbije broedseizoen 11 als eenheid afgeronde terreinen regelmatig onder haar beheer. Enkele daarvan konden zelfs geïnventariseerd worden. Publicaties, in het bijzonder over de Katwijkse duinen, geschiedt in het jaarverslag van de Vereniging voor Vogelbescherming „’s-Gravenhage en Omstreken”, waarvan t.z.t. ook in Wiek en Sneb gewag zal worden gemaakt.