Op 1 foto troffen wij 6 ooievaars. De foto was gepubliceerd in de Nieuwe Rotterd. Courant van 11 Januari 1955 en het knipsel werd ons gezonden door onze abonné Mevrouw Dirkzwager-Tom te Purmer. Het bijzondere? Wel, dat was het onderschrift bij de foto: Reeds drie jaar overwintert een ooievaarspaar te Neurenberg in een oude ruïne. Dit jaar voor het eerst zijn ook de jongen voor de wintersport overgebleven, zodat de Neurenbergers dagelijks dit tafereeltje kunnen zien. „Wintervoeding van verschillende vogelsoorten” is de titel van het geschriftje (Mededeling nr 1), dat door de Nederlandse Vereniging tot bescherming van vogels is uitgegeven. Het geeft aardige tips over het voeren in de tuinen en ook — dat is meer voor de doorgewinterde vogelvrienden —, het voeren van watervogels bij felle koude.