„Vogelbescherming ..., nu!” is de titel van een boekje van 36 pagina’s, dat is uitgegeven door het Federatief Comité voor vogelbescherming in Nederland „Covavo.” Het is verkrijgbaar door storting van ƒ 0,50 op girorekening 126832 van „Covavo” te Leiden.