Eind Februari verscheen „A field guide to the birds of Britain and Europe” door R. Peterson, G. Mountfort en P. A. D. Hollom. Tegelijkertijd verschenen hiervan de vertalingen in het Frans, Duits, Zweeds en Nederlands. De Haagse ornitholoog Mr J. Kist heeft deze „VOGELGIDS voor alle in ons land en overig Europa voorkomende vogelsoorten” vertaald en voor Nederland bewerkt. Het boekje bevat 1480 illustraties, waarvan 650 in kleuren: bovendien 400 kaartjes over verspreiding. Ongetwijfeld het beste vogelboekje, dat ooit in Nederland verscheen. De prijs bedraagt ƒ 12.50.