Er gebeurt in ons kleine landje meer dan men zo ogenschijnlijk wel zou vermoeden. Daar is b.v. het bericht in „Het Vrije Volk” van 5 Mei j.l.: „In 1938 werden de vogelvrienden verblijd met het bericht, dat er in een Zeeuws Natuurreservaat broedende kwakken waren aangetroffen. Men meende, dat deze merkwaardige nachtreigers, die men het laatst in de rietvelden van de Reeuwijkse Plassen had gezien, nog slechts als zeldzame wintergasten voorkwamen.