Is er iemand, die zich interesseert voor het nader bestuderen en verzamelen van gegevens over vogelparasieten, zoals vogelluizen, -vlooien en -vliegen, die op vogels leven of in vogelnesten voorkomen? Aan „Wiek en Sneb” wordt door de uitgevers (een aantal vogelvrienden) niet verdiend; wel wordt getracht een ideaal te verwezenlijken: alle vogelvrienden en -beschermers tot elkaar te brengen!