Met een variant op een bekend gezegde: (vogel-) beschermen is vooruitzien, maken we U er op attent, dat het nu de tijd is om de wintervoedering te organiseren, zodat bij invallende koude direct hulp kan worden geboden. De plaatselijke pers zal ongetwijfeld haar medewerking willen verlenen. Mocht U uilen of roofvogels te verzorgen hebben, — natuurlijk met het doel ze na genezing direct de vrijheid te geven! —, wendt U zich dan tot de heer H. van Schuppen, Panoramaweg 9 te Bennekom, die U onmiddellijk aan muizen kan helpen.