In het Duitse tijdschrift „Westfällischen Jägerboten” (jrg. 8, heft 9) berichtte G. Tönnies, dat op enkele kilometers heidewegen in de loop van één zomer 6 doodgereden geitenmelkers op de straatweg werden gevonden. Dat ook in ons land slachtoffers onder de geitenmelkers vallen blijkt uit de mededeling van Dr Eykman (Limosa 28, pag. 36), die meldde, dat een geitenmelker ’s nachts tegen een auto doodvloog. Ook in het ringverslag XXXIX (Limosa 27, pag. 40) staat vermeld, dat er zich te Gilze N.B. in de nacht van 4 op 5 augustus 1952 een geitenmelker doodvloog tegen de koplamp van een auto.