Het is mij bekend, zo schreef een abonné, dat een nederlandse vogelhandelaar goede zaken doet in Nw-Guinea. Op slinkse wijze weet hij de inlandse bevolking er toe aan te zetten de beschermde vogels voor hem te vangen. Is dat niet misselijk? Hieronder vallen ook vele paradijsvogels! Uw artikel „Paradijsvogels in Nederlands Nieuw-Guinea lopen gevaar?” (zie vorige nummer pag. 78) deed mij daarom goed en het is te hopen, dat de bevoegde instanties spoedig maatregelen zullen nemen.