Alle doodgevonden vogels worden door ons lid, de heer D. Landsman gepreapareerd en het aldus verkregen materiaal wordt gedeeltelijk gebruikt als propaganda voor vogelbescherming. De heer Landsman bezit een wetenschappelijke preaparateurs-vergunning. Voor derden mag niet worden gepreapareerd en alle vogels blijven eigendom van de vereniging.