Vrijdagavond 1 juni j.l. vond in „De Rustende Jager” te Bergen (N.H.) de jaarvergadering plaats. Van heinde en ver waren de leden op komen dagen, teneinde dit jaarlijkse evenement te kunnen meemaken. Ook de overheid toonde haar gewaardeerde belangstelling o.a. door afvaardiging van vertegenwoordigers van de volgende Ministeries: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Justitie en Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De Burgemeester van Bergen was eveneens aanwezig.