Op 4 Januari werd de vereniging opgericht door de heren Albers, Boer, Eijgenraam, Gazenbeek, Gunn, Haalboom en Haffmans. Een driemanschap, bestaande uit de heren Albers, Boer en Haffmans werd als voorlopige werkgroep aangesteld. Verschillende instanties en verenigingen kregen bericht van de oprichting en er werd uitstekende medewerking verleend door de Edesche Courant, hetgeen tot gevolg had, dat er na vier weken reeds elf leden waren.