Het Distrikt 6 van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie te ’s Gravenhage heeft in haar zojuist verschenen gestencild Jaarverslag over 1956 van de nestkasten-kontrôle te Meyendell te Wassenaar ook een samenvatting gegeven van de resultaten van de afgelopen 10 jaar nestkasten-kontróle in de Wassenaarse duinen. De koolmezen gingen in de loop der jaren vooruit, de gekraagde roodstaarten hadden in 1950, 1951 en 1953 de meeste legsels in deze afgelopen 10 jaren. In 1954 werd een kuifmees broedend aangetroffen. De parasietvlieg is somstijds de oorzaak van een grote sterfte onder de jonge mezen. Afgelopen broedseizoen trad deze parasiet veelvuldig op en hierdoor mislukten twee broedseis volledig.