De president van de Internationale Commissie voor de jacht op trekvogels, Mr dr I. G. van Maasdijk, verzond een telegram aan de voorzitter van de Internationale Jachtraad te Parijs met het verzoek de jacht op trekvogels vanaf heden (23 februari 1956) te sluiten in verband met de schrikbarende berichten over sterfte onder de trekvogels in Europa en de grootscheepse hulpakties, die men in Nederland op touw zet, teneinde duizenden vogels te redden. Aan de Regeringen van 23 bij de Jachtraad aangesloten landen werd verzocht de voorjaarsjacht te sluiten. Duitsland sloot de voorjaarsjacht op trekvogels.