De aanwezigheid van kruisbekken in ons land verheugde de harten van honderden vogelvrienden en het is merkwaardig te constateren, hoe snel die aanwezigheid bij velen bekend raakt. Zoiets moet uitgedragen worden! Dat kan je niet voor je zelf houden. Dat er vlak bij je huis een merel haar jongen voert, hetgeen minstens zo aardig is, vergeet je wel eens te vertellen. Teneinde U een beeld te geven welk een prettige opschudding de komst van kruisbekken te weeg heeft gebracht, laten we U van het volgende kennis nemen. Iemand belt een lid van de vogelbeschermingswacht te Ede op met de mededeling, dat er sinds drie dagen zulke typische vogels in zijn bos zitten. Het vreemde is, dat ze de dennenappels op de grond laten vallen. Zij bijten ze netjes van de tak af en halen de zaadjes eruit. Dat moeten kruisbekken zijn. Zitten ze er nu nog? Ja, prachtig, dan kom ik.