Boeren- en huiszwaluwen zijn weliswaar geen zeldzame vogels, maar de stand neemt van jaar tot jaar af. Uit onze steden zijn ze reeds zo goed als geheel verdwenen. Verscheidene oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. De bestrijding van muggen, vliegen en andere insekten als gevolg van de steeds meer doorgevoerde hygiene en de vele rokende schoorstenen van de steden en industrieplaatsen verminderen de voedingsmogelijkheid van zwaluwen in bedenkelijke mate. Hierbij komt nog, dat zwaluwen bij het nestelen steeds grotere moeilijkheden ondervinden bij het verzamelen van nestmateriaal, want onze straten en straatjes, waar ze het na een regenbui meestal zochten, zijn geasfalteerd. Vele van de gebouwde zwaluwnesten vallen voortijdig op de grond, niet alleen door het slechtere materiaal, dat de zwaluwen ter beschikking staat, maar vooral ook door het schudden en trillen van de gebouwen, veroorzaakt door zware vrachtwagens, traktoren en de steeds meer in gebruik komende motoren in de landbouwbedrijven. Andere ons onbekend gebleven oorzaken zullen tenslotte medeverantwoordelijk zijn aan de achteruitgang van de zwaluwen. Hoe kunnen wij helpend ingrijpen? Zeker, het is uitgesloten en menselijkerwijze bekeken ook niet wenselijk de voedingsmogelijkheden te verbeteren. Daarentegen kunnen we de zwaluwen met behulp van kunstmatige nesten het nestbouwen vergemakkelijken en dus het broeden bevorderen. Kunstmatige zwaluwnesten zijn reeds meer dan tien jaren in gebruik. In vele gevallen werden de kunstnesten door de zwaluwen betrokken. Het gelukte in enkele gevallen zelfs zwaluwen tot broeden te verlokken, daar waar ze voorheen ontbraken.