In het afgelopen seizoen (1953) hebben wij in totaal 53 merelnesten gevonden. Opmerkelijk was dat verschillende nesten (± 17) op de grond en zelfs in de grond waren gebouwd. Aldus schreven de heren J. F. M. Bouten en F. J. L. van Dun uit Venlo. Ook uit Bennekom kwam een waarneming van een merelnest op de grond. Het nest was gebouwd in de hei aan de voet van een berkje.