Onze abonné, de heer J. Hoogeveen te Alphen aan de Rijn, uitte in een uitvoerig schrijven zijn verontwaardiging (niet ten onrechte! red.) over het premiestelsel voor het schieten van houtduiven. Ook voor eksters en roeken neemt hij het op! In zijn omgeving komen deze vogels sporadisch voor en ze zijn daar een aangename stoffering van Het landschap. Verschillende landbouwers gunnen deze vogels daarom een plaats op hun erf. De meeste gewone vogels, zoals vinken en ringmussen verdwijnen tengevolge van bespuiting van de boomgaarden. Tenslotte pleit hij voor het aanleggen van vogelbosjes, teneinde de vogels bescherming en voedsel te bieden. Maar ... er moet tegen het premiestelsel krachtig geprotesteerd worden en overal moeten vogelbeschermers hun stem laten horen, aldus onze abonné.