Op 4 Juni 1955 is onze wacht opgericht met het doel de vogels en ook ander natuurschoon te beschermen. Het bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter: E. v. d. Ban, Bodegr.str.weg 41, Post Reeuwijk; Vice-Voorz.: W. Herrebout, A. G. de Vrijestraat 14, Gouda; Secretaris: C. v. d. Starre, Achterwillens 21, Post Gouda; Penningmeester: H. G. D. Coppens, ’s-Gravenbroekseweg, „De Riethorst”, Reeuwijk; Lid: Mevr. Koster, Cranethstraat 73, Gouda. Het aantal leden bedraagt thans 66, waarvan er 15 als wachter optreden.