De aanleg van een grote haven bedreigt thans de kop van Rozenburg. Voorts bestaan er plannen tot de aanleg van een pijpleiding naar het Ruhrgebied. Een definitieve beslissing hierover is weliswaar nog niet gevallen, doch het is waarschijnlijk, dat de aanleg van een oliebuizennet in West Europa thans meer dan ooit wordt overwogen. Hoewel het verlies van dit prachtige natuurreservaat als een dreigende onweerswolk boven ons hoofd hangt, zal men zich hiertegen in natuurbeschermingskringen tot het laatst toe verzetten en wij verwachten, dat de strijd met de grootste kracht en op het hoogste niveau zal worden uitgevochten. De rekreatieve waarde van „De Beer” mag niet worden onderschat; in 1955 noteerde men ± 30.000 bezoekers, waarvan er ruim 2500 deelnamen aan excursies door de broedkolonies. Peter Nijboff schrijft hierover nog meer in „Randstad, rekreatie en natuurbescherming” in „Mededelingen van de Natuurbeschermingswerkgroep van de N.J.N.” (jrg. 13 – nr 2 – augustus 1956 – pag. 1-35). Zie ook Toeristenkampioen (jrg. 19 „ nr 14 – Pag 423). red.