Op donderdag 13 september 1956 werd het laatste gat gedicht in de Meerdijk, die de nieuwe polder Oostelijk Flevoland omsluit. In 8 jaar zal nu 55.000 ha nieuwe grond zijn drooggevallen. Op deze nieuwe grond zullen wij de pioniers onder de vogels op de voet kunnen volgen en gegevens over waarnemingen uit deze droogvallende polder zullen wij graag ontvangen. Ten overvloede wijzen wij op de Club van Zuiderzeewaarnemers, een klein groepje ornithologen, die o.l.v. Dr. C. G. B. ten Kate te Kampen gegevens verzamelen over de vogels van het Ijsselmeer en haar kust.