Serie De Levende Natuur, een serie bijdragen tot de kennis van het leven van plant en dier in zijn grootst mogelijke verscheidenheid. „De wereld der zoogdieren” door Dr. Fr. Bourlière met tekeningen van Paul Barruel — uitg. H. J. W. Becht, Amsterdam. Prijs ƒ 35.—. De lezer wordt op uiterst suggestieve wijze met de zoogdieren der wereld in hun natuurlijke omgeving gekonfronteerd. Het royale formaat, de 24 kleurenafbeeldingen en de 194 zwart-wit illustraties maken het tezamen met de tekst (Wat zijn zoogdieren, zoogdieren van tropische wouden, de savanna en de woestijn, de bossen en prairiën van de gematigde zône, het hoge noorden en het gebergte; tevens lucht- en waterdieren) tot een kostbaar bezit.