Uit Ede ontvingen wij bericht, dat de heren Haalboom en van Deelen in Apil 1953 een bijzondere ontdekking deden. Op de Schaapsweg te Ede ontwaarden zij een koolmees, die in plaats van ’t geel, een roodbruine kleur vertoonde. De mees was in gezelschap van een normaal exemplaar. RED.