Nog steeds zijn er Notenkrakers in ons land gezien. Het betreft hier voornamelijk exemplaren, die op bepaalde plaatsen zijn gebleven. In „Het Algemeen Handelsblad” van 8 en 29 Januari 1955 plaatste „Cantecleer” een oproep om Notenkrakerwaarnemingen in te zenden. Hierdoor ontvingen wij ook tal van Januariwaarnemingen. Vermeldenswaard is, dat er een Notenkraker op 13 October 1954 te Apeldoorn werd geringd met ringnummer 160411. Deze zelfde vogel heeft zich vanaf half November te Baarn opgehouden.