Het werk van de vogelbeschermingswachten geniet bij velen in het land grote belangstelling. Zij, die goed op de hoogte zijn van de door de wachten geboekte successen, koesteren veelal de wens ook in hun eigen streek zo’n vereniging te hebben. De wens alleen, echter, is niet voldoende; het moet van daden komen.