Ook dit jaar zal het vogel- en waterwildreservaat „Het Zwarte Meer” op de Woensdagen en Zaterdagen gedurende de maanden September tot en met November voor natuurliefhebbers toegankelijk zijn. Voor een bezoek aan deze unieke verblijfplaats van tienduizenden moeras- en watervogels dient men zich tenminste tien dagen van te voren te wenden tot Ir L. W. Wilmes, houtvester bij het Staatsbosbeheer te Emmeloord, Harmen Visserplein D K nr 6 (tel. 2041) of tot A. Timmerman, huize „de Ketting” te Genemuiden (tel. 294, Zwartsluis). Een toegangsbewijs geeft de houder recht op een rondvaart per motorboot over het reservaat onder leiding van een der bewakers. De kosten van een dergelijke rondvaart, die ongeveer twee uur duurt, bedragen ƒ 10.—. Het maximum aantal deelnemers per rondvaart is tien personen. Al na gelang van het aantal deelnemers kan de prijs van het toegangsbewijs derhalve variëren van ƒ 10.— (bij deelname van één persoon) tot ƒ 1.— (bij deelname van tien personen). In verband hiermede zal het aanbeveling verdienen het reservaat in groepsverband te bezoeken. De afvaart heeft plaats vanuit Genemuiden, nabij het veer over het Zwarte Water.