Het kind van zes jaar, dat iedere dag twee sneedjes brood voor de vogels komt brengen en de vliegenier, die met zijn helikopter honderden kilo’s voedsel naar de in nood verkerende vogels vliegt, zij samen vormen de polen, waar- tussen de gehele aktie is samen te vatten, Duizenden mensen, van diverse „pluimage’, spanden zich in om deze aktie te doen slagen en het is deze spontane medewerking geweest, die honderden vogels — nuttig of niet — voor honger en de gevolgen daarvan vrijwaarden! Behalve de bevolking gaven ook de Koninklijke familie en de Regering van hun instemming blijk en daardoor werd de betekenis van het gezegde — eerbied voor al wat leeft en groeit —, dieper doorgrond dan ooit te voren!