Er zijn nog enkele nrs voorradig van de jrg 1953 no. 2, 1954 no. 1, 2, 3, en 4, 1955 no. 1, 2 en 3. Te bevr. bij de heer A. Mulder, Wallerstraat 43 Delft. Gelieve porti in te sluiten. Contributie. Deze bedraagt voor leden, tevens lid van K.N.N.V. of N.J.N. ƒ1,50 per jaar, alle andere leden ƒ 2,50 per jaar. Opgave voor een abonnement dient gericht te worden aan onze administratie.