Enige weken geleden genoot de penningmeester van de vogelwacht „Zaanstreek” zijn welverdiende rust en toevallig luisterde hij naar een uitzending van de N.C.R.V. onder het motto: „VRAGEN AAN VOORBIJGANGERS”. Als onderwerp had men gekozen „VRIJE TIJDSBESTEDING”. Opeens sprong hij overeind toen hij daar een dame aan de reporter hoorde vertellen dat zij er o.a. graag op uittrok met de excursies van de vogelwacht „ZAANSTREEK”, waarvan zij donatrice was! Hulde aan deze donatrice! De secretaris van de vereniging, de heer J. Laan, zou gaarne willen weten, wie deze donatrice was. Wilt U hem even berichten?